Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (invoering verklaring verbondenheid [...] regeling verkrijging Nederlanderschap na erkenning)

Geldend van 01-03-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel IIb

Informatie geldend op 01-03-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina