Besluit aanwijzing toezichthouders ex artikel 2b, tweede lid, Warenwetbesluit algemene productveiligheid

[Regeling vervallen per 19-12-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2020.]
Geldend van 04-06-2008 t/m 31-08-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 04-06-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina