Organisatieregeling Kadaster 2008

Geldend van 07-06-2015 t/m heden

Organisatieregeling Kadaster 2008

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op artikel 4 van de Kadasterwet en artikel 7, eerste lid, van de Organisatiewet Kadaster;

Besluit:

Artikel 1

De kantoren van de Dienst zijn gevestigd in de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Zwolle.

Artikel 2

  • 1 De kantoren, bedoeld in artikel 1, zijn, met uitzondering van de kantoren te Apeldoorn, voor de aanbieding van stukken met een papieren vorm ter inschrijving in de openbare registers voor het publiek opengesteld op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur, met dien verstande dat stukken ter inschrijving van feiten die betrekking hebben op luchtvaartuigen of op rechten waaraan die luchtvaartuigen zijn onderworpen, uitsluitend kunnen worden aangeboden aan het kantoor te Rotterdam.

  • 2 Het kantoor te Apeldoorn, Hofstraat 110, is uitsluitend voor de aanbieding van in depot te nemen tekeningen en andere stukken die deel uitmaken van een stuk dat ter inschrijving in de openbare registers zal worden aangeboden, voor het publiek opengesteld op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.

  • 3 De kantoren, bedoeld in het eerste lid, zijn, met uitzondering van de kantoren te Apeldoorn, voor de verstrekking van informatie voor het publiek op afspraak opengesteld op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

  • 4 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid, zijn de aldaar genoemde kantoren voor het publiek gesloten op de nieuwjaarsdag, de Hemelvaartsdag, de christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Koningsdag en de vijfde mei die in een lustrumjaar valt.

Artikel 3

De teboekstelling van schepen en luchtvaartuigen en daarmee samenhangende verrichtingen vinden plaats aan het kantoor te Rotterdam.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 12 februari 2008

Raad van Bestuur,

Th.A.J. Burmanje

Terug naar begin van de pagina