Besluit aanwijzing toezichthouders UWV

Geldend van 21-01-2015 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthouders UWV

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 55a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1

De inspecteurs en de themaonderzoekers van de directie Handhaving van UWV worden aangewezen als toezichthouders, belast met het toezicht op de naleving van in artikel 30, eerste lid en artikel 32d van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen bedoelde wet- en regelgeving en het bepaalde in de artikelen 54 en 55 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, voor zover het geen verplichtingen betreft die betrekking hebben op UWV.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 12 februari 2008

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina