Beleidsregel draagkrachtbeoordeling rechtspersonen milieurechtsbijstand

Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 10-02-2008.
Geldend van 10-02-2008 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 10-02-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 10-02-2008)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
10-02-2008 tot 01-01-2008 Nieuwe-regeling 01-02-2008 Stcrt. 2008, 28 01-02-2008 Stcrt. 2008, 28
Naar boven