Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen

Geraadpleegd op 04-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 05-09-2018.
Geldend van 05-09-2018 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 05-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen
    Bijlage: behorende bij artikel 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 05-09-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
09-09-2016 Wijziging 28-08-2016 Stcrt. 2016, 46974 VO-943230 28-08-2016 Stcrt. 2016, 46974
01-02-2008 Nieuwe-regeling 16-01-2008 Stcrt. 2008, 21 WJZ/2008/2011(1603) 16-01-2008 Stcrt. 2008, 21
Naar boven