Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, Besluit Fiscaal Bestuursrecht

[Regeling vervallen per 02-01-2009.]
Geldend van 18-01-2008 t/m 01-01-2009

Wetstechnische informatie voor 2

Informatie geldend op 18-01-2008

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 18-01-2008)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
02-01-2009 Intrekking-regeling 09-12-2008 Stcrt. 2008, 253 CPP2008/2635M 09-12-2008 Stcrt. 2008, 253
18-01-2008 Nieuwe-regeling 07-01-2008 Stcrt. 2008, 11 CPP2007/3207M 07-01-2008 Stcrt. 2008, 11
Terug naar begin van de pagina