Regeling ontgrondingen in rijkswateren

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 22-12-2009.
Geldend van 22-12-2009 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 22-12-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 22-12-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380 Stcrt. 2023, 11246
22-12-2009 Wijziging 11-12-2009 Stcrt. 2009, 19723 CEND/HDJZ-2009/1492sectorWAT 11-12-2009 Stcrt. 2009, 19723
01-02-2008 Nieuwe-regeling 21-12-2007 Stcrt. 2008, 3 HDJZ/I&O/2007-1710 09-01-2008 Stb. 2008, 19 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit ontgrondingen in rijkswateren in werking treedt.1)
Naar boven