Besluit politiegegevens

Geldend van 18-06-2019 t/m 05-07-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 5:4

Informatie geldend op 18-06-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 5a

  1. Besluit vaststelling nadere regels vastleggen en bewaren kentekengegevens ex artikel 126jj Wetboek van Strafvordering door politie
    Artikel 13
Terug naar begin van de pagina