Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties

Geldend van 19-09-2018 t/m 25-08-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 30b

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. OCW-mandaatbesluit Europese beroepskaartprocedure voor niet in Nederland gereglementeerde beroepen
    Artikelen: 1, 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3a

  1. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
    Artikelen 13a, 6
  2. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
    Artikel 5.21
Terug naar begin van de pagina