Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties

Geldend van 19-09-2018 t/m 25-08-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.28
 2. Advocatenwet
  Artikelen: 1, 2, 9b
 3. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikelen: 4, 32, 33
 4. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 1
 5. Arbeidsomstandighedenregeling
  Artikel: 1.9aa
 6. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikel: 6
 7. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 7
 8. Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
  Artikel: 4
 9. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 13
 10. Besluit mandaat Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer
  Artikel: 2
 11. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
  Bijlage: A1a
 12. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
  Artikel: 2
 13. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
  Artikelen: 3, 8
 14. Kadasterwet
  Artikel: 6
 15. Loodsenwet
  Artikel: 22
 16. Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013
  Artikel: 1
 17. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel: 5.12
 18. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties advocatuur
  Artikel: 2
 19. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
  Artikelen: 1, 2
 20. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties en bewijzen van bevoegdheid luchtvaart
  Artikel: 3
 21. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kandidaat-notaris
  Artikelen: 2, 3
 22. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties zeevisserij
  Artikel: 3
 23. Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikelen: 6.2, 6.4
 24. Regeling houders van dieren
  Artikel: 8.9
 25. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikelen: 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 11a
 26. Regeling voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen
  Artikel: 10
 27. Spoorwegwet
  Artikel: 50
 28. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  Artikel: 3a
 29. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.23a, 4.35, 4.35a
 30. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 3.30b, 3.30d
 31. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 7.4.7
 32. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen: 4.2.1, 4.2.2
 33. Wet luchtvaart
  Artikel: 2.1
 34. Wet op de architectentitel
  Artikelen: 9, 10, 11, 12
 35. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 3, 3a, 32, 162f
 36. Wet op het notarisambt
  Artikelen: 1, 32
 37. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 3, 3a, 32, 176c
 38. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 33, 34, 35, 118l
 39. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen: 3, 34
 40. Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  Artikel: 9
 41. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen: 80, 83, 84
 42. Wet zeevarenden
  Artikel: 22
 43. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikelen 31, 31b, 34c, 54
 2. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Artikelen 13a, 6
 3. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikelen 11, 2, 33
 4. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 5.21
Terug naar begin van de pagina