Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 19-09-2018.
Geldend van 19-09-2018 t/m 25-08-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4a

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikelen 31, 31b, 34c, 54
 2. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Artikelen 13a, 6
 3. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikelen 11, 2, 33
 4. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 5.21

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-09-2018)

Opmerking

Door Stb. 2015/478 is de citeertitel gewijzigd per 18 januari 2016 (Stb. 2016/2).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-01-2016 Nieuw 02-12-2015 Stb. 2015, 478 34272 16-12-2015 Stb. 2016, 2
Naar boven