Besluit aanwijzing personen en instanties die het donorregister kunnen inzien of raadplegen

Geldend van 22-07-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2007, nr. GMT/IB 2811386, houdende aanwijzing personen en instantie die het donorregister kunnen inzien of raadplegen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6 van het Besluit donorregister;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Een persoon die geregistreerd staat in het donorregister kan zijn eigen registratie elektronisch inzien.

  • 2 De Nederlandse Transplantatie Stichting te Leiden wordt met ingang van 1 januari 2008 aangewezen als instantie door welker tussenkomst raadpleging van het donorregister plaatsvindt.

  • 3 Aan de aanwijzing van de Nederlandse Transplantatie Stichting wordt het voorschrift verbonden dat de wijze van raadpleging geschiedt overeenkomstig het Handboek NTS.

  • 5 Aan de aanwijzing van de in het vierde lid bedoelde instellingen wordt het voorschrift verbonden dat de wijze van raadpleging geschiedt volgens het door het bestuur van de zorginstelling ingevolge artikel 23 van de Wet op de orgaandonatie vastgesteld protocol.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit aanwijzing personen en instanties die het donorregister kunnen inzien of raadplegen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina