Activiteitenregeling milieubeheer

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 05-11-2022.
Geldend van 05-11-2022 t/m 30-06-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.7d

Informatie geldend op 05-11-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Activiteitenregeling milieubeheer
    Artikel: 3.6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3.2

  1. Activiteitenregeling milieubeheer
    Artikel 4.20.2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 05-11-2022)

Opmerking

Door Stcrt. 2012/21101 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2013 (Stb. 2012/643).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380 Stcrt. 2023, 11246
19-12-2017 Wijziging 20-11-2017 Stcrt. 2017, 65868 IENM/BSK-2017/249142 20-11-2017 Stcrt. 2017, 65868
01-01-2016 Wijziging 30-09-2015 Stcrt. 2015, 29035 IENM/BSK-2015/174195 21-11-2015 Stb. 2015, 450 Inwtr. 1
01-01-2013 Nieuw 24-10-2012 Stcrt. 2012, 21524 IENM/BSK-2012/201520 05-12-2012 Stb. 2012, 642 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen A tot en met X, Z tot en met IIIIII, en de artikelen II tot en met VII van het Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) in werking treden.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, Besluit omgevingsrecht, enz. (nieuwe activiteiten, integratie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer, vereenvoudigingen en reparaties in het Activiteitenbesluit milieubeheer) (Stb. 2012/558) in werking treedt.2)

Annuleren

Naar boven