Activiteitenregeling milieubeheer

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Afdeling 2.5

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 01-08-2019)

Opmerking

Door Stcrt. 2012/21101 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2013 (Stb. 2012/643).
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-12-2015 Nieuw 30-09-2015 Stcrt. 2015, 29035 IENM/BSK-2015/174195 21-11-2015 Stb. 2015, 450 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het moment dat artikel I, onderdeel Y, van het Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) in werking treedt.1)

Terug naar begin van de pagina