Activiteitenregeling milieubeheer

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.16a

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2019)

Opmerking

Door Stcrt. 2012/21101 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2013 (Stb. 2012/643).
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
14-05-2019 Nieuw 09-05-2019 Stcrt. 2019, 27553 WJZ/18325902 09-05-2019 Stcrt. 2019, 27553
Terug naar begin van de pagina