Activiteitenregeling milieubeheer

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Afdeling 2.4

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 01-08-2019)

Opmerking

Door Stcrt. 2012/21101 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2013 (Stb. 2012/643).
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2013 Nieuw 31-10-2012 Stcrt. 2012, 21373 IENM/BSK-2012/196587 05-12-2012 Stb. 2012, 642 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (omzetting van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies)(Stb. 2012/552) in werking treedt.1)

Terug naar begin van de pagina