Activiteitenregeling milieubeheer

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.1

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2019)

Opmerking

Door Stcrt. 2012/21101 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2013 (Stb. 2012/643).
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2016 Wijziging 30-09-2015 Stcrt. 2015, 29035 IENM/BSK-2015/174195 21-11-2015 Stb. 2015, 450 Inwtr. 1
01-03-2014 Wijziging 21-01-2014 Stcrt. 2014, 1588 IENM/BSK-2013/158949 29-01-2014 Stb. 2014, 82 Inwtr. 2
01-01-2013 Wijziging 24-10-2012 Stcrt. 2012, 21524 IENM/BSK-2012/201520 05-12-2012 Stb. 2012, 642 Inwtr. 3
01-10-2008 Wijziging 23-09-2008 Stcrt. 2008, 191 BJZ2008086805 23-09-2008 Stcrt. 2008, 191 Inwtr. 4
01-01-2008 Wijziging 09-11-2007 Stcrt. 2007, 223 DJZ2007104180 20-12-2007 Stb. 2007, 571
Nieuwe-regeling 09-11-2007 Stcrt. 2007, 223 DJZ2007104180 09-11-2007 Stcrt. 2007, 223

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen A tot en met X, Z tot en met IIIIII, en de artikelen II tot en met VII van het Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) in werking treden.1)

  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard) in werking treedt.2)

  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, Besluit omgevingsrecht, enz. (nieuwe activiteiten, integratie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer, vereenvoudigingen en reparaties in het Activiteitenbesluit milieubeheer) (Stb. 2012/558) in werking treedt.3)

  4. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.4)

Terug naar begin van de pagina