Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 03-04-2021.
Geldend van 03-04-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 3

Informatie geldend op 03-04-2021

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 03-04-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Vervallen 14-11-2012 Stcrt. 2012, 23709 IENM/BSK-2012/222884 14-11-2012 Stcrt. 2012, 23709
15-08-2009 t/m 01-03-2009 Wijziging 10-08-2009 Stcrt. 2009, 12182 BJZ2009048465 10-08-2009 Stcrt. 2009, 12182 Alg. 1
15-11-2007 Nieuwe-regeling 08-11-2007 Stcrt. 2007, 220 LMV2007.109578 30-10-2007 Stb. 2007, 434 Alg. 2, Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Artikel V van Stcrt. 2009/12182 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Door Stcrt. 2009/12182 vernummerd tot bijlage 4.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking treedt.3)
Naar boven