Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 01-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 20-06-2012.
Geldend van 20-06-2012 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 20-06-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
    Artikel: 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-06-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 16-09-2020 Stb. 2020, 400
15-11-2007 Nieuwe-regeling 30-10-2007 Stb. 2007, 440 30-10-2007 Stb. 2007, 434 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven