Activiteitenbesluit milieubeheer

Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2013

Wetstechnische informatie voor § 3.1.1

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Activiteitenbesluit milieubeheer
    Artikelen 1.2, 1.22, 1.7, 1.9b, 2.1a, 2.2a, 2.3a, 2.7, 2.8, 2.8a, 6.2, 6.5
  2. Besluit omgevingsrecht
    Artikel 2.4

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

Door Stb. 2012/441 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2013 (Stb. 2012/643).
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2010 Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 479 27-11-2009 Stb. 2009, 513
01-01-2008 Nieuwe-regeling 19-10-2007 Stb. 2007, 415 26-11-2007 Stb. 2007, 472
Terug naar begin van de pagina