Wet op het kindgebonden budget

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWet KB
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0022751
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget 2013
 2. Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 45
 2. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
  Artikel: 10
 3. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
  Tekst: tekst
 4. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 5. Regeling Wfsv
  Artikel: 5.49
 6. Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008
  Artikel: 1
 7. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 2a
 8. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
  Artikel: 3
 9. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen: 14, 15
 10. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXVIIIa
 11. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXVII
 12. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXVIII
 13. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXVII
 14. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVIIeb
 15. Wet aanpassing bedragen Wet op het kindgebonden budget en niet-indexering kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget 2010 en 2011
 16. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: VII
 17. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.104
 18. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 12.12a
 19. Wet vereenvoudiging regelingen SVB
  Artikel: IV
 20. Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid
  Artikel: III
 21. Wijzigingswet Wet op het kindgebonden budget (vaststelling hoogte kindgebonden budget met ingang van 2009 en wijziging afbouwpercentage)
  Artikel: I
Terug naar begin van de pagina