Wet op het kindgebonden budget

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget 2013

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 10-07-2019
samen met
02-10-2019
Stb. 2019, 409
samen met
Stb. 2019, 410
35010
samen met
35269
05-11-2019 Stb. 2019, 411
01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
01-01-2016 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716 04-07-2014 Stb. 2014, 271
08-12-2011 Wijziging 07-12-2011 Stb. 2011, 576 32798 07-12-2011 Stb. 2011, 577
23-12-2009 Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 536 31999 09-12-2009 Stb. 2009, 557 Alg. 1
01-08-2009 Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 331 31772 18-07-2009 Stb. 2009, 332 Alg. 2
01-09-2008 Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 265 31399 26-07-2008 Stb. 2008, 329
03-11-2007 Nieuwe-regeling 01-11-2007 Stb. 2007, 418 30912 01-11-2007 Stb. 2007, 420

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. Abusievelijk is voor het eerste lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
Naar boven