Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2007 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 20-09-2007 t/m 31-12-2019

Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2007 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2007

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2020]

Ten behoeve van de toepassing van artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, worden de normeringsstelsels vastgesteld, die zijn vermeld in de bijlage van dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2007 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2007.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers

Bijlage 1. Normeringsstelsel FUWASYS 2007

[Vervallen per 01-01-2020]

1A. Kenmerken FUWASYS 2007

1

Complexiteit van de werkzaamheden

2

Doel van de werkzaamheden

3

Effect van de werkzaamheden

4

Aanpak van de werkzaamheden

5

Dynamiek van de werkzaamheden

6

Keuzevrijheid

7

Complexiteit van de beslissingen

8

Effect van de beslissingen

9

Kader

10

Controle

11

Kennis en inzicht

12

Vaardigheid

13

Complexiteit van de contacten

14

Doel van de contacten

1B. Reeksen FUWASYS 2007

0001

Verzamelreeks niet-sectorgebonden functietypen

0002

Wetenschappelijk onderzoek

0003

Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

0004

Beleid

0005

Beleidsondersteuning

0006

Technisch ontwerp, ontwikkeling en advies

0007

Inspectiewerkzaamheden

I050

Journalistiek, publiciteit en voorlichting

I100

Audiovisueel

I150

Personeelswerkzaamheden

I30A

FEZ (begrotingsproces en administratieve organisatie)

I30B

FEZ (financieel-administratieve werkzaamheden)

I350

Informatica

I400

Accountantswerkzaamheden

I450

Bibliotheek en documentatie

I50A

Algemene Secretarie-aangelegenheden (postbehandeling)

I50B

Algemene Secretarie-aangelegenheden (dynamische archieven)

I50C

Algemene Secretarie-aangelegenheden (semi-statische archieven)

I550

(Administratief) goederenbeheer en artikelmanagement

I600

Magazijnwerkzaamheden

I602

Verwerving roerende goederen en diensten

I750

Managementondersteuning

J100

Juridische en juridisch ondersteunende werkzaamheden

M100

Milieu

T050

Productiebesturing

T10A

Werktuigbouw, deelreeks onderhoud

T10B

Werktuigbouw, deelreeks vervaardiging

T150

Installatietechniek en elektronica

T350

Bouw

T400

Laboratoriumwerkzaamheden

T650

Landmeetkundig, kartografisch en fotogrammetrisch (teken)werk

T700

Landmeetkundig veldwerk

T850

Oppervlaktebehandeling

V250

Ruimtelijke ordening

1C. Normfuncties FUWASYS 2007

20070601

Assistent-postkamer

20070602

Algemeen assistent

20070603

Typist

20070604

Technisch assistent

20070605

Medewerker postbehandeling

20070606

Medewerker archieven

20070607

Administratief medewerker

20070608

Medewerker telefooncentrale

20070609

Medewerker tekstverwerking

20070610

Medewerker semistatisch archief

20070611

Medewerker financieel-administratieve ondersteuning

20070612

Medewerker bedrijfsrestaurant

20070613

Chauffeur

20070614

Beveiligingsbeambte/receptionist

20070615

Assistent-laboratoriummedewerker

20070616

Registrator

20070617

Onderhoudstechnicus

20070618

Medewerker logistieke dienstverlening

20070619

Huismeester

20070620

Elektromonteur

20070621

Chauffeur departementstop

20070622

Administratief medewerker informatie

20070623

Testassistent

20070624

Medewerker procesbewaking verwerving

20070625

Medewerker facilitaire dienst

20070626

Medewerker documentaire informatievoorziening

20070627

Medewerker boekhouding

20070628

Medewerker bibliotheek en documentatie

20070629

Informatiemedewerker

20070630

Eerste elektromonteur

20070631

Cursusassistent

20070632

Administratief medewerker rechtspositie

20070633

Tweede medewerker documentaire informatievoorziening

20070634

Medewerker personeelsondersteuning

20070635

Medewerker helpdesk

20070636

Medewerker formatiebeheer

20070637

Medewerker bestandsbeheer

20070638

Medewerker beheer audiovisuele middelen

20070640

Systeembeheerder personeelsinformatiesysteem

20070641

Senior medewerker postkamer

20070642

Salarisadministrateur

20070643

Medewerker technische dienstverlening

20070644

Eerste medewerker postkamer

20070645

Projectadministrateur

20070646

Medewerker projectondersteuning

20070647

Medewerker personeelsbeheer

20070648

Medewerker personeels- en salarisadministratie

20070649

Medewerker applicatiebeheer

20070650

Logistiek-administratief medewerker

20070651

Inkoper

20070652

Eerste medewerker managementondersteuning

20070654

Medewerker klantenservice

20070655

Medewerker interne controle

20070656

Medewerker fotografie en video

20070657

Inkoper

20070658

Documentalist

20070701

Bedrijfsleider bedrijfsrestaurant

20070702

Hoofd managementondersteuning

20070703

Medewerker publieksvoorlichting

20070704

Secretaresse van de ambtelijke leiding

20070705

Senior inkoper

20070706

Bibliothecaris

20070707

Documentalist

20070708

Eerste medewerker documentaire informatievoorziening

20070709

Operationeel inkoper

20070710

Coördinator personeelsbeheer

20070711

Financieel ondersteunend medewerker

20070712

Functioneel beheerder personeelsinformatiesysteem

20070713

Medewerker administratieve organisatie en interne controle

20070714

Medewerker arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

20070715

Medewerker personeelsinformatievoorziening

20070716

Netwerkbeheerder

20070717

Senior medewerker rechtspositie

20070718

Senior operationeel inkoper

20070719

Systeembeheerder

20070720

Adviseur huisvestingszaken

20070721

Adviseur management development

20070722

Adviseur personeel

20070723

Bedrijfsmaatschappelijk werker

20070724

Communicatiemedewerker

20070725

Coördinator documentaire informatievoorziening

20070726

Hoofd documentaire informatievoorziening

20070727

Hoofd financiële administratie

20070728

Hoofd financiële rechtspositie

20070729

Personeelsconsulent

20070730

Redacteur

20070731

Senior verwerver

20070732

Stafmedewerker gegevensbeheer

20070733

Stafmedewerker kwaliteitszorg

20070734

FIN Materiedeskundige DGB PFC

20070735

Hoofd publieksvoorlichting

20070736

Medewerker begrotingszaken

20070737

Projectleider informatievoorziening

20070738

Stafmedewerker financieel-economische zaken

20070739

Adviseur apparatuur en systeemprogrammatuur

20070740

Adviseur personeel en organisatie

20070741

Beleidsadviseur informatievoorziening

20070742

Beleidsmedewerker facilitaire dienst

20070743

Beleidsmedewerker vorming en opleiding

20070744

Contractmanager

20070745

FIN Beleidsmedewerker DGB PFC

20070746

Systeemanalist

20070747

Adviseur digitale media

20070748

Adviseur verwerving

20070749

Medewerker planning en control

20070750

Persvoorlichter

20070751

Specialistisch beleidsmedewerker personeel en organisatie

20070801

Bestuurlijk-juridisch adviseur

20070827

FIN Beleidsmedewerker DB APUT

20070828

FIN Beleidsmedewerker DGB DA

20070829

FIN Beleidsmedewerker fiscale en juridische zaken DGB FJZ

20070830

FIN Beleidsmedewerker II DGFZ

20070831

FIN Beleidsmedewerker Sector DGB PFC

20070832

Hoofd financiële zaken

20070833

Jurist

20070834

Projectleider integratie financiële systemen

20070835

Senior beleidsadviseur informatievoorziening

20070836

Senior beleidsmedewerker personeel en organisatie

20070837

Senior contractmanager

20070838

Senior medewerker advies en audit

20070839

Senior medewerker begrotingsvoorbereiding

20070840

Senior medewerker documentaire informatievoorziening

20070841

Senior medewerker planning en control

20070842

Senior projectleider informatievoorziening

20070843

Wetgevingsjurist

20070844

Coördinerend beleidsadviseur/informatiemanager

20070845

FIN Senior beleidsmedewerker DGB DA

20070846

FIN Senior beleidsmedewerker DGB DB WI

20070847

Hoofd automatisering

20070848

Hoofd personeel en organisatie

20070849

Hoofd verwerving

20070850

Senior adviseur

20070855

Directeur facilitaire dienst

20070856

FIN Hoofd ontwikkeling diensten en communicatie DGB PFC ODC

20070857

Hoofd beleid en advies

20070858

Hoofd communicatie

20070859

Hoofd financieel-economische zaken/controller

20070860

Senior bestuurlijk-juridisch adviseur

20070861

Senior wetgevingsjurist

20070862

Bestuurlijk-juridisch specialist

20070863

Hoofd afdeling EU/ delegatieleider SCIFA

20070864

Hoofd bankwezen

20070865

Projectcoördinator

20070866

Directeur informatievoorziening

20070867

Directeur lucht en energie

20070868

Directeur studiefinancieringsbeleid

20070869

Directeur Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA)

20070870

Directeur financieel-economische zaken

20070871

Projectdirecteur Hoge Snelheidslijnen

20070872

Directeur infrastructuurbeleid tevens plaatsvervangend directeur-generaal

20070873

Plaatsvervangend secretaris-generaal

20070874

Beleidsdirecteur

20070875

Senior projectleider

Bijlage 2. Normeringsstelsel FUW⁠AUIT 2007

[Vervallen per 01-01-2020]

2A. Kenmerken FUWAUIT 2007

1

Complexiteit van de werkzaamheden

2

Doel van de werkzaamheden

3

Effect van de werkzaamheden

4

Aanpak van de werkzaamheden

5

Dynamiek van de werkzaamheden

6

Keuzevrijheid

7

Complexiteit van de beslissingen

8

Effect van de beslissingen

9

Kader

10

Controle

11

Kennis en inzicht

12

Vaardigheid

13

Complexiteit van de contacten

14

Doel van de contacten

2B. Reeksen FUWAUIT 2007

0001

Verzamelreeks niet-sectorgebonden functietypen

0002

Wetenschappelijk onderzoek

0003

Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

0004

Beleid

0005

Beleidsondersteuning

0006

Technisch ontwerp, ontwikkeling en advies

0007

Inspectiewerkzaamheden

I050

Journalistiek, publiciteit en voorlichting

I100

Audiovisueel

I150

Personeelswerkzaamheden

I30A

FEZ (begrotingsproces en administratieve organisatie)

I30B

FEZ (financieel-administratieve werkzaamheden)

I350

Informatica

I400

Accountantswerkzaamheden

I450

Bibliotheek en documentatie

I50A

Algemene Secretarie-aangelegenheden (postbehandeling)

I50B

Algemene Secretarie-aangelegenheden (dynamische archieven)

I50C

Algemene Secretarie-aangelegenheden (semi-statische archieven)

I550

(Administratief) goederenbeheer en artikelmanagement

I600

Magazijnwerkzaamheden

I602

Verwerving roerende goederen en diensten

I750

Managementondersteuning

J100

Juridische en juridisch ondersteunende werkzaamheden

M100

Milieu

T050

Productiebesturing

T10A

Werktuigbouw, deelreeks onderhoud

T10B

Werktuigbouw, deelreeks vervaardiging

T150

Installatietechniek en elektronica

T350

Bouw

T400

Laboratoriumwerkzaamheden

T650

Landmeetkundig, kartografisch en fotogrammetrisch (teken)werk

T700

Landmeetkundig veldwerk

T850

Oppervlaktebehandeling

V250

Ruimtelijke ordening

2C. Normfuncties FUWAUIT 2007

20071001

Administratief medewerker

20071002

Assistent facilitaire zaken

20071003

Bode

20071004

Medewerker repro

20071005

Technisch assistent

20071006

Beveiligingsbeambte/receptionist

20071007

Chauffeur

20071008

Medewerker bedrijfsrestaurant

20071009

Medewerker financieel-administratieve ondersteuning

20071010

Medewerker tekstverwerking

20071011

Medewerker telefooncentrale

20071012

Algemeen administratief medewerker

20071013

Brugwachter

20071014

Huismeester

20071015

Medewerker administratieve ondersteuning

20071016

Selecteur

20071017

Administratief medewerker

20071018

Administratief medewerker rechtspositie

20071019

Administratief/secretarieel medewerker

20071020

Archiefbeheerder

20071021

Informatiemedewerker

20071022

Medewerker boekhouding

20071023

Medewerker facilitaire dienst

20071024

Secretaresse

20071025

Sluismeester

20071026

Medewerker helpdesk

20071027

Medewerker ondersteuning

20071028

Medewerker verhaal

20071029

Onderzoeksassistent

20071030

Administratief medewerker bedrijfsbureau

20071031

Analist A

20071032

Medewerker technische dienstverlening

20071033

Salarisadministrateur

20071034

Senior medewerker postkamer

20071035

Vakgericht administratief medewerker

20071036

Beheerder bedrijfsadminis-

tratie en vastgoed

20071037

Inkoper

20071038

Medewerker administratieve dienstverlening

20071039

Medewerker applicatiebeheer

20071040

Medewerker interne controle

20071041

Medewerker klantenservice

20071042

Medewerker ontwerp

20071043

Medewerker personeels- en salarisadministratie

20071044

Mobiele verkeersleider

20071045

Projectadministrateur

20071046

Technisch medewerker buitendienst

20071047

Verkeersleider op verkeerspost

20071048

Wegverkeersleider

20071049

Documentalist

20071050

Eerste medewerker gegevensbeheer

20071051

Financieel-economisch medewerker

20071052

Redacteur voorlichtingsmateriaal

20071053

Redacteur/contentbeheerder netwerk

20071054

Senior vakgericht administratief medewerker

20071101

Bedrijfsleider bedrijfsrestaurant

20071102

Boswachter algemeen

20071103

Grafisch/multimedia vormgever

20071104

Hoofd bedrijfsbureau

20071105

Medewerker integrale

klantafhandeling

20071106

Medewerker specifieke klantafhandeling

20071107

Opzichter

20071108

Projectleider A

20071109

Senior meetsystemenbeheerder/eerste storingsdienstmedewerker

20071110

Adjunct-secretaris gerechten

20071111

Beheerder leeszaal

20071112

Coördinator bezoekerscentrum

20071113

Medewerker registratie en analyse

20071114

Medewerker schadevergoedingsmaatregelen

20071115

Restaurator

20071116

Afdelingshoofd

20071117

Coördinator taakstraffen

20071118

Eerste medewerker onderhoud en verbetering

20071119

Financieel ondersteunend medewerker

20071120

Functioneel beheerder personeelsinformatiesysteem

20071121

Hoofd facilitaire dienst

20071122

Medewerker administratieve organisatie en interne controle

20071123

Medewerker ingebruikgeving

20071124

Medewerker studiezaal

20071125

Meteoroloog MMD Middelburg

20071126

Netwerkbeheerder

20071127

Planner frequentieverdeling

20071128

Projectleider uitvoering

20071129

Raadsonderzoeker

20071130

Secretaris gerechten

20071131

Senior financieel-economisch medewerker

20071132

Senior medewerker rechtspositie

20071133

Systeembeheerder

20071134

Adviseur communicatiemiddelen

20071135

Adviseur personeel

20071136

Coördinator documentaire informatievoorziening

20071137

Guidance meteoroloog

20071138

Hoofd financiële administratie

20071139

Hoofd ijklaboratorium

20071140

Hoofd verhaal

20071141

Inspectiemedewerker

20071142

Medewerker aanmeld asiel

20071143

Medewerker bezwaar

20071144

Medewerker import/export

20071145

Medewerker milieutechnologie

20071146

Meteorologisch adviseur Schiphol

20071147

Onderzoeksmedewerker

20071148

Projectleider ontwerp/uitvoering

20071149

Senior secretaris gerechten

20071150

Specialist radio EMC-onderzoek

20071151

Stafmedewerker kwaliteitszorg

20071152

Systeemanalist

20071153

Uitgever

20071154

Werkvoorbereider

20071201

Adjunct inspecteur

20071202

Hoofd product-/klantenmanager

20071203

Medewerker begrotingszaken

20071204

Procesvertegenwoordiger

20071205

Senior medewerker regulier

20071206

Adviseur personeel en organisatie

20071207

Gedragsdeskundige

20071208

Projectadviseur

20071209

Senior projectleider ontwerp/uitvoering

20071210

Stafjurist A

20071211

Voorlichter

20071212

Accountmanager

20071213

Beleidsmedewerker handhavingsbeleid

20071214

Districtsmanager buitendienst

20071215

Hoofd financiële zaken

20071216

Hoofd Meetinformatiedienst

20071217

Inspecteur

20071218

Marktspecialist A

20071219

Projectleider internationaal conserveringscentrum

20071220

Senior beleidsmedewerker

20071221

Senior medewerker begrotingsvoorbereiding

20071222

Senior projectleider

20071223

Stafjurist B

20071224

Wetenschappelijk onderzoeker

20071225

Coördinator klimaatbeleid

20071226

Directeur ondersteunende diensten

20071227

Hoofd fytofarmacie

20071228

Hoofd huisvesting en materieel

20071229

Opdrachtleider

20071230

Projectmanager

20071231

Senior communicatie-adviseur

20071232

Senior inspecteur

20071233

Unitmanager

20071234

Directeur Tropenmuseum

20071235

Hoofd financieel-economische zaken/controller

20071236

Hoofd information services

20071237

Hoofd intercultural communication

20071238

Locatiedirecteur

20071239

Projectmanager

20071240

Teamleider behandelteam Grote Ondernemingen

20071241

Technisch behandelfunctionaris

20071242

Projectmanager

20071243

Hoofd biomedical research

20071244

Hoofd eenheid Particulieren

20071245

Hoofd toezicht

20071246

Groepsmanager Senter

20071247

Hoofd douanedistrict

20071248

Projectdirecteur uitvoering

20071249

Directeur concentratiecontrole

20071250

Hoofd inspectie Openbare Orde en Veiligheid

20071251

Sectordirecteur gevangeniswezen

20071252

Teamleider

Terug naar begin van de pagina