Uitvoeringsregeling pacht

Geldend van 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2722, houdende vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijzen en wijziging van enkele regelingen in verband met de invoering van titel 5 (Pacht) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Regeling pachtprijzen)

Hoofdstuk 1. Pachtprijzen

Artikel 1

Met betrekking tot pachtovereenkomsten voor land zonder woningen of andere opstallen:

Artikel 2

Met betrekking tot pachtovereenkomsten voor tuinland:

Artikel 3

Met betrekking tot pachtovereenkomsten voor een tot een boerderij of tuinderij behorende woning of woongedeelte en voor een tot de boerderij behorende arbeiders- of dienstwoning:

Artikel 4

De hoogst toelaatbare pachtprijs voor de bedrijfsgebouwen van akkerbouw- en veeteeltbedrijven en gemengde bedrijven komt overeen met de bedragen, genoemd in de tabel, opgenomen in bijlage 2A.

Met betrekking tot bedrijfsgebouwen van akkerbouw- en veeteeltbedrijven en gemengde bedrijven is het percentage, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, waarmee de tussen partijen op grond van een voor 1 september 2007 aangegane pachtovereenkomst geldende pachtprijs wordt gewijzigd: 3,14%.

Hoofdstuk 2. Overige zaken betreffende pacht

Artikel 5

Goedgekeurd worden de besluiten van:

Artikel 6

Het bedrag, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, dat door de verpachter aan de pachter kan worden doorberekend, indien op het verpachte land een ruilverkavelingsrente dan wel een landinrichtingsrente rust, bedraagt maximaal € 25,– per hectare per jaar.

Artikel 7

Als model voor het formulier, bedoeld in artikel 24 van het Pachtprijzenbesluit 2007, wordt vastgesteld:

  • a. voor de hoogst toelaatbare pachtprijs voor pachtovereenkomsten die zijn ingegaan op of na 1 september 2007, het model opgenomen in bijlage 4, onder A, en

  • b. voor de hoogst toelaatbare pachtprijs voor pachtovereenkomsten die zijn ingegaan voor 1 september 2007, het model opgenomen in bijlage 4, onder B.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage 1. , behorend bij artikel 1 van de Uitvoeringsregeling pacht

Hoogst toelaatbare pachtprijs voor land zonder woningen of andere opstallen

A. Pachtovereenkomsten die worden aangegaan op of na 1 september 2007

Pachtprijsgebied

Hoogst toelaatbare pachtprijs per hectare per jaar

Bouwhoek en Hogeland

€ 697,–

Veenkoloniën en Oldambt

€ 431,–

Noordelijk weidegebied

€ 619,–

Oostelijk veehouderijgebied

€ 613,–

Centraal veehouderijgebied

€ 635,–

IJsselmeerpolders

€1.041,–

Westelijk Holland

€ 396,–

Waterland en Droogmakerijen

€ 429,–

Hollands/Utrechts weidegebied

€ 542,–

Rivierengebied

€ 769,–

Zuidwestelijk akkerbouwgebied

€ 660,–

Zuidwest-Brabant

€ 631,–

Zuidelijk veehouderijgebied

€ 679,–

Zuid-Limburg

€ 670,–

B. Percentage waarmee de tussen partijen op grond van een voor 1 september 2007 aangegane pachtovereenkomst geldende pachtprijs wordt gewijzigd

Pachtprijsgebied

Veranderpercentage

Bouwhoek en Hogeland

16

Veenkoloniën en Oldambt

2

Noordelijk weidegebied

–1

Oostelijk veehouderijgebied

–3

Centraal veehouderijgebied

–2

IJsselmeerpolders

11

Westelijk Holland

–2

Waterland en Droogmakerijen

–17

Hollands/Utrechts weidegebied

2

Rivierengebied

15

Zuidwestelijk akkerbouwgebied

9

Zuidwest-Brabant

11

Zuidelijk veehouderijgebied

–8

Zuid-Limburg

24

Bijlage 2. , behorend bij artikel 3

A. Hoogst toelaatbare pachtprijzen agrarische woningen

Bedragen in euro’s

Punten

Bedrag

Punten

Bedrag

Punten

Bedrag

Punten

Bedrag

Punten

Bedrag

40

164,79

82

338,67

124

530,13

166

721,55

208

912,98

41

168,91

83

343,24

125

534,68

167

726,12

209

917,56

42

173,04

84

347,79

126

539,23

168

730,66

210

922,12

43

177,16

85

352,35

127

543,80

169

735,23

211

926,66

44

181,26

86

356,91

128

548,36

170

739,78

212

931,22

45

185,39

87

361,47

129

552,91

171

744,35

213

935,78

46

189,52

88

366,02

130

557,48

172

748,90

214

940,34

47

193,63

89

370,58

131

562,02

173

753,47

215

944,90

48

197,76

90

375,15

132

566,58

174

758,00

216

949,46

49

201,87

91

379,70

133

571,16

175

762,58

217

954,02

50

205,99

92

384,26

134

575,70

176

767,12

218

958,56

51

210,10

93

388,82

135

580,26

177

771,70

219

963,13

52

214,23

94

393,36

136

584,81

178

776,25

220

967,70

53

218,35

95

397,93

137

589,38

179

780,81

221

972,24

54

222,47

96

402,50

138

593,92

180

785,36

222

976,81

55

226,59

97

407,04

139

598,49

181

789,93

223

981,37

56

230,71

98

411,60

140

603,05

182

794,48

224

985,91

57

234,82

99

416,17

141

607,61

183

799,05

225

990,49

58

238,94

100

420,71

142

612,15

184

803,59

226

995,04

59

243,06

101

425,28

143

616,73

185

808,16

227

999,59

60

247,20

102

429,84

144

621,28

186

812,71

228

1004,16

61

251,31

103

434,40

145

625,84

187

817,27

229

1008,71

62

255,42

104

438,95

146

630,40

188

821,84

230

1013,26

63

259,53

105

443,51

147

634,95

189

826,40

231

1017,83

64

263,65

106

448,08

148

639,50

190

830,95

232

1022,39

65

267,77

107

452,63

149

644,09

191

835,51

233

1026,94

66

271,90

108

457,19

150

648,62

192

840,06

234

1031,49

67

276,01

109

461,75

151

653,19

193

844,62

235

1036,06

68

280,12

110

466,29

152

657,74

194

849,19

236

1040,62

69

284,26

111

470,86

153

662,30

195

853,74

237

1045,17

70

288,36

112

475,43

154

666,85

196

858,29

238

1049,74

71

292,49

113

479,97

155

671,42

197

862,85

239

1054,29

72

296,61

114

484,54

156

675,97

198

867,42

240

1058,84

73

300,73

115

489,10

157

680,54

199

871,97

241

1063,41

74

304,84

116

493,64

158

685,08

200

876,53

242

1067,96

75

308,97

117

498,21

159

689,65

201

881,09

243

1072,52

76

313,08

118

502,77

160

694,19

202

885,64

244

1077,09

77

317,20

119

507,32

161

698,77

203

890,20

245

1081,63

78

321,34

120

511,88

162

703,32

204

894,77

246

1086,19

79

325,45

121

516,44

163

707,87

205

899,31

247

1090,75

80

329,57

122

521,00

164

712,43

206

903,88

248

1095,31

81

334,12

123

525,56

165

716,99

207

908,44

249

1099,86

               

250

1104,42

B. Puntenstelsel agrarische woningen

1 Vertrekken (1)

             

Begane grond (2)

             

Woonkamer(s) (3)

m x

m =

m2 x

pt

pt

   
     

m2 x

pt

pt

   

Slaapkamer(s) (4)

m x

m =

m2 x

pt

pt

   
     

m2 x

pt

pt

   

Badkamer

m x

m =

m2 x

1 pt

pt

   

Keuken

m x

m =

m2 x

1 pt

pt

   

Bijkeuken

m x

m =

m2 x

1 pt

pt

   

Eerste etage (2, 5)

             

Slaapkamer(s) (6)

m x

m =

m2 x

pt

pt

   
     

m2 x

pt

pt

   

Badkamer

m x

m =

m2 x

0,9 pt

pt

   

Tweede etage (2, 5)

             

Slaapkamer(s) (7)

m x

m =

m2 x

pt

pt

   
     

m2 x

pt

pt

   

Zolder (5) max 80 m2 en max 40 pt

m x

m =

m2 x

0,5 pt

pt

   

Vliering c.q. zolder met vlizotrap of losse trap

       

pt

   
               

2 Bijruimten

             

Kelder max. 10 pt

m x

m =

m2 x

0,5 pt

pt

   

Berging max. 10 pt

   

m2 x

0,5 pt

pt

   
               

3 Garage (8)

             

Garage 0,3 pt tot 0,6 pt per m2, max. 12 pt

       

pt

   
               

4 Woonvorm

             

Woonvorm afhankelijk van de van het eigen bedrijf ondervonden hinder: max. –10 pt

         

pt

               

5 Keukeninrichting

             

Keukeninrichting tenminste 2 pt (9); max. 12 pt

       

pt

   
               

6 Sanitair

             

Toilet(ten)

     

3 pt

pt

   

Wastafel(s)/fonteintje(s)

     

1 pt

pt

   

Douche(s)

     

4 pt

pt

   

Bad

     

6 pt

pt

   

Bad/douche

     

7 pt

pt

   

Luxueuze c.q. complete uitvoering (10) max. 5 pt

       

pt

   
               

7 Centrale verwarming/warmwatervoorziening

             

Centrale verwarming/warmwatervoorziening (max. 20 pt)

       

pt

   
               

8 Muren

             

Spouw of meer dan anderhalfsteens (0 pt)

             

Steens of anderhalfsteens (max. –8 pt)

         

pt

Halfsteens/overige (max. –15 pt)

         

pt

               

9 Isolatie

             

Gevels, dak vloer, beglazing (max. 15 pt)

       

pt

   
               

10 Nutsvoorzieningen

             

Niet aangesloten op riolering (max. –4 pt)

         

pt

Niet aangesloten op aardgas (max. –6 pt)

         

pt

Niet aangesloten op waterleiding (max. –10 pt)

         

pt

Niet aangesloten op elektriciteit (max. –10 pt)

         

pt

               

11 Af wegens

             

In totaal maximaal 60 punten

             

Ondoelmatige inrichting (max. –20 pt)

         

pt

Hoge energiebehoefte (max. –10 pt)

         

pt

Ontbreken beschoten kap (max. –10 pt)

         

pt

Staat van onderhoud (max. –20 pt)

         

pt

Vochtproblemen (max. –10pt)

         

pt

               

12 Woonomgeving (11) (negatieve factoren)

             

In totaal maximaal –40 pt

             

Grote afstand tot openbare weg

         

pt

Geen of onvoldoende openbaar vervoer binnen loopafstand

         

pt

Afstand tot basis- en middelbaar onderwijs groter dan loopafstand resp. fietsafstand

         

pt

Afstand tot winkels voor dagelijkse levensbehoeften groter dan 2 km

         

pt

Geen of onvoldoende stedelijke voorzieningen binnen 10 kilometer

         

pt

Hinderlijke situatie

         

pt

Overige omstandigheden die het woongenot nadelig beïnvloeden

         

pt

               

13 Woonomgeving (11) (positieve factoren)

             

In totaal maximaal 10 pt (Bijvoorbeeld fraaie ligging)

       

pt

   
               

14 Wooncomfort verbeterende omstandigheden (12)

             

In totaal maximaal 20 pt

       

pt

   
               

TOTAAL

             

Tel alle punten in de linkerkolom op en verminder de uitkomst met de som van de punten in de rechterkolom.

       

pt

pt

Puntentotaal

             

(1) Gerekend voor zover de hoogte 1,50 meter of meer is.

(2) Vloeroppervlakte hal, gang, toilet, overloop en trappenhuis blijft buiten beschouwing.

(3) Per woonkamer tot en met 50 m2: 1 pt/m2; oppervlakte boven 50 m2: 0,5 pt/m2.

(4) Per slaapkamer tot en met 25 m2: 1 pt/m2; oppervlakte boven 25 m2: 0,5 pt/m2.

(5) Uitgaande van aanwezigheid vaste trap en gerekend voorzover de hoogte 1.50 meter of meer is.

(6) Per slaapkamer tot en met 25 m2: 0,9 pt/m2; oppervlakte boven 25 m2: 0,5 pt/m2.

(7) Per slaapkamer tot en met 25 m2: 0,75 pt/m2; oppervlakte boven 25 m2: 0,4 pt/m2.

(8) De garage moet als zodanig aanwezig en in gebruik zijn in vrijstaande of in afgescheiden ruimte met deur.

(9) Indien pachter verouderde keukeninrichting, die verpachter ter beschikking had gesteld, heeft vervangen.

(10) Bijvoorbeeld: betegeling, mengkranen.

(11) Het gaat om externe omstandigheden.

(12) Voor zover functioneel en niet reeds hierboven in aanmerking genomen. Bijvoorbeeld vrijstaande woning, ligging tuin, ruime hal/gang/overloop, enz.

Bijlage 2a. , behorend bij artikel 4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling pacht

Hoogst toelaatbare pachtprijs voor de bedrijfsgebouwen

Aard van het bedrijf

Grootteklasse in hectare

Doelmatigheid

zeer goed

voldoende

slecht

Veeteelt- en gemengde bedrijven

tot 15

€ 473,–

€ 257,–

€ 72,–

 

15–25

€ 398,–

€ 223,–

€ 56,–

 

25–35

€ 351,–

€ 192,–

€ 54,–

 

35–45

€ 293,–

€ 177,–

€ 54,–

Akkerbouwbedrijven

tot 15

€ 395,–

€ 231,–

€ 59,–

 

15–25

€ 362,–

€ 203,–

€ 56,–

 

25–35

€ 318,–

€ 182,–

€ 54,–

 

35–45

€ 270,–

€ 136,–

€ 54,–

Bijlage 3. behorend bij artikel 5

A. Besluit grondkamer Noordwest op grond van artikel 395 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Grondkamer Noordwest,

Gelet op artikel 395, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek,

Besluit:

Artikel 1

De in artikel 395, lid 1, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek genoemde oppervlakte van 1 ha wordt voor de gehele provincie Noord-Holland verlaagd tot 50 are voor de tak van bodemcultuur, welke in artikel 312 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt omschreven als ‘tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen’.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag nadat het in de Nederlandse Staatscourant is bekendgemaakt.

Aldus gedaan op woensdag 5 september 2007 ter zitting van de grondkamer Noordwest bestaande uit mr. J.H. Huijzer (voorzitter), D. Schenk en A.J.J. Lips (leden), in tegenwoordigheid van mr. G.J.M. Krekel (secretaris).

w.g.

De voorzitter,

De secretaris,

B. Besluit grondkamer Zuidwest op grond van artikel 395 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Grondkamer Zuidwest,

Gelet op artikel 395, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek,

Besluit:

Artikel 1

De in artikel 395, lid 1, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek genoemde oppervlakte van 1 ha wordt voor de gehele provincie Zuid-Holland verlaagd tot 50 are voor de tak van bodemcultuur, welke in artikel 312 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt omschreven als ‘tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen’.

Artikel 2.

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag nadat het in de Nederlandse Staatscourant is bekendgemaakt.

Aldus gedaan op vrijdag 21 september 2007 ter zitting van de grondkamer Noordwest bestaande uit mr. J.H. Geertsema (voorzitter), W. Boer en F. de Kubber (leden), in tegenwoordigheid van mr. C.M. Lubbers (secretaris).

w.g.

De voorzitter,

De secretaris,

Bijlage 4. , behorend bij artikel 7

Taxatierapport pachtprijs 2007

A. Taxatierapport voor pachtovereenkomsten, die op of na 1 september 2007 zijn ingegaan

Grondkamer:

Verzoeknummer:

1 Algemene gegevens

Verpachter:

 

Pachter:

 

1e taxateur:

 

2e taxateur:

 

Datum taxatie:

 
2 Land
 

Perceel 1

Perceel 2

Perceel 3

Perceel 4

Perceel 5

Gemeente (voor pachtprijsgebied)

         

Soort landbouwgrond (vermeld: tuinland of overig)

ha

ha

ha

ha

ha

Totaal oppervlakte in ha (som van de percelen)

ha

       

Vrije verkeerswaarde per ha

2% Vrije verkeerswaarde per ha (1)

Hoogst toelaatbare pachtprijs per ha (norm 2007) (2)

Bruto pachtwaarde per ha: (1) of (2) te weten het laagste bedrag

Indien sprake is van gebruiksbeperkingen:

         

– Aftrek wegens gebruiksbeperkingen in %

%

%

%

%

%

– Aftrek wegens gebruiksbeperkingen per ha

Pachtwaarde per ha

Totale pachtprijs per perceel

Totale pachtprijs land (norm 2007)

       

Factor beheervergoeding in percentage

%

%

%

%

%

Bedrag beheervergoeding per ha

Beheervergoeding per perceel

3 Woning

Totale pachtprijs woning(en)

Puntenstelsel agrarische bedrijfswoning bijvoegen

 
4 Bedrijfsgebouwen

Pachtprijs volgens hectareberekening

Pachtprijs volgens artikel 17 Uitvoeringsregeling pacht (1)

Pachtprijs overige bedrijfsgebouwen

Totale pachtprijs bedrijfsgebouwen

5 Totale pachtprijs

Totale pachtprijs land, woningen en bedrijfsgebouwen

Totaalbedrag bijzondere aftrek

Totale pachtprijs

Handtekening eerste taxateur

Handtekening tweede taxateur

Omschrijving bij: 2 Land

Perceel 1:

kadastrale gegevens

 

omschrijving

Perceel 2:

kadastrale gegevens

 

omschrijving

Perceel 3:

kadastrale gegevens

 

omschrijving

Perceel 4:

kadastrale gegevens

 

omschrijving

Perceel 5:

kadastrale gegevens

 

omschrijving

Omschrijving bij: 4 Bedrijfsgebouwen

Omschrijving bedrijfsgebouwen (hectare-berekening):

   
   

Soort bedrijf:

 

Totale bedrijfsoppervlakte:

 

Voor welke oppervlakte geschikt?

 

Berekening pachtprijs:

 

Oppervlakte

 

Pachtwaarde

 

Pachtprijs

 

0–15 ha

 

ha x €

 

= €

 
 

15–25 ha

 

ha x €

 

= €

 
 

25–35 ha

 

ha x €

 

= €

 
 

35–45 ha

 

ha x €

 

= €

 
 

>45ha

 

ha x €

 

= €

+

Pachtprijs bedrijfsgebouwen volgens hectareberekening

       

= €

 

Omschrijving bedrijfsgebouwen (artikel 17 Pachtprijzenbesluit):

   
   

Omschrijving bedrijfsgebouwen (overig)

   
   
Omschrijving bij: 5 Bedragen bijzondere aftrek
 

Bedrag

Toelichting

Aftrek groot onderhoud (1):

 

Aftrek opstalverzekeringspremie (1):

 

Overige bijzondere aftrekbedragen:

 

Totaal:

 

(1) Vermeld bij toelichting of groot onderhoud en/of opstalverzekeringspremie contractueel geheel of gedeeltelijk aan pachter in rekening wordt gebracht.

B. Taxatierapport voor pachtovereenkomsten, die voor 1 september 2007 zijn ingegaan

Grondkamer:

Verzoeknummer:

1 Algemene gegevens

Verpachter:

 

Pachter:

 

1e taxateur:

 

2e taxateur:

 

Datum taxatie:

 
2 Land
 

Perceel 1

Perceel 2

Perceel 3

Perceel 4

Perceel 5

Gemeente (voor pachtprijsgebied)

         

Soort landbouwgrond (vermeld: tuinland of overig)

ha

ha

ha

ha

ha

Totaal oppervlakte in ha (som van de percelen)

ha

ha

ha

ha

ha

Vrije verkeerswaarde per ha

2% Vrije verkeerswaarde per ha (1)

Pachtwaarde berekend op basis van de pachtnormen 2001 + het veranderpercentage(2)

Bruto pachtwaarde per ha: (1) of (2) te weten het laagste bedrag

Indien sprake is van gebruiksbeperkingen:

         

– Aftrek wegens gebruiksbeperkingen in %

%

%

%

%

%

– Aftrek wegens gebruiksbeperkingen per ha

Pachtwaarde per ha

Totale pachtprijs per perceel

Totale pachtprijs land

       

Factor beheervergoeding in percentage

%

%

%

%

%

Bedrag beheervergoeding per ha

Beheervergoeding per perceel

3 Woning

Totale pachtprijs woning(en)

Puntenstelsel agrarische bedrijfswoning bijvoegen

 
4 Bedrijfsgebouwen

Pachtprijs volgens hectareberekening

Pachtprijs volgens artikel 17 Uitvoeringsregeling pacht (1)

Pachtprijs overige bedrijfsgebouwen

Totale pachtprijs bedrijfsgebouwen

(1) Berekening pachtprijs volgens artikel 17 Pachtprijzenbesluit bijvoegen

5 Totale pachtprijs

Totale pachtprijs land, woningen en bedrijfsgebouwen

Totaalbedrag bijzondere aftrek

Totale pachtprijs

Handtekening eerste taxateur

Handtekening tweede taxateur

Omschrijving bij: 2 Land

Perceel 1:

kadastrale gegevens:

 

omschrijving:

Perceel 2:

kadastrale gegevens:

 

omschrijving:

Perceel 3:

kadastrale gegevens:

 

omschrijving:

Perceel 4:

kadastrale gegevens:

 

omschrijving:

Perceel 5:

kadastrale gegevens:

 

omschrijving:

Omschrijving bij: 4 Bedrijfsgebouwen

Omschrijving bedrijfsgebouwen (hectare-berekening):

 
 

Soort bedrijf:

Totale bedrijfsoppervlakte:

Voor welke oppervlakte geschikt?

Berekening pachtprijs:

 

Oppervlakte

 

Pachtwaarde

 

Pachtprijs

 

0–15 ha

 

ha x €

 

= €

 
 

15–25 ha

 

ha x €

 

= €

 
 

25–35 ha

 

ha x €

 

= €

 
 

35–45 ha

 

ha x €

 

= €

 
 

>45ha

 

ha x €

 

= €

+

Pachtprijs bedrijfsgebouwen volgens hectareberekening

       

 

Omschrijving bedrijfsgebouwen (artikel 17 Pachtprijzenbesluit):

   
   

Omschrijving bedrijfsgebouwen (overig):

   
   
Omschrijving bij: 5 Bedragen bijzondere aftrek
 

Bedrag

Toelichting

Aftrek groot onderhoud (1):

 

Aftrek opstalverzekeringspremie (1):

 

Overige bijzondere aftrekbedragen:

 

Totaal:

 

(1) Vermeld bij toelichting of groot onderhoud en/of opstalverzekeringspremie contractueel geheel of gedeeltelijk aan pachter in rekening wordt gebracht.

Terug naar begin van de pagina