Wet politiegegevens

Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 31-10-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 35c

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  2. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Nieuw 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 06-12-2018 Stb. 2018, 495
Naar boven