Wet politiegegevens

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit politiegegevens

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing inzake de informatie-uitwisseling in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (552i Sv.)
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 5. Besluit beheer politie
  Artikel: 20
 6. Besluit beheer politiekorps BES
  Artikelen: 4, 5
 7. Besluit ex artikel 24 Wet politiegegevens
  Artikel: 1
 8. Besluit gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven
  Artikel: 2
 9. Besluit instelling criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD 2012
  Artikelen: 1, 2, 3, 5, 6
 10. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 2:10, 2:11, 2:13, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 3:1, 3:2, 4:3, 4:3a, 4:4, 4:5, 4:6, 4:7, 5:1, 5:3, 6:4, 6a:2, 6a:3, 6a:4, 6a:6, 6a:7
 11. Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten
  Artikel: 2
 12. Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren
  Artikel: 2
 13. Besluit verplichte politiegegevens
  Artikelen: 1, 5, 8, 9
 14. Regeling beheer politiekorps BES
  Artikelen: 1, 2, 4
 15. Regeling instelling criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD
  Artikelen: 1, 2, 3, 5, 6
 16. Regeling team criminele inlichtingen FIOD
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5
 17. Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5
 18. Samenwerkingsregeling politie-Koninklijke marechaussee
  Artikel: 1a
 19. Tijdelijke regeling inzake de toepassing van de Wet politiegegevens
  Artikel: 2
 20. Veiligheidswet BES
  Artikel: 5
 21. Wet politiegegevens
  Artikelen: 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 36c, 46
 22. Wet wapens en munitie
  Artikel: 7b
 23. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 125n, 126dd
 24. Wpg-machtigingsbesluit persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 126jj
Terug naar begin van de pagina