Wet politiegegevens

Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 15a

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 5:3, 5:5, 5:6, 5
 2. Wet politiegegevens
  Artikel: 36c
 3. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 126jj
Terug naar begin van de pagina