Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten

Geraadpleegd op 28-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel maatregelen UWV
  Artikel: 1
 2. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2, 3, 9
 3. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikel: 17

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 494 Inwtr. 1
01-01-2015 Wijziging 16-12-2014 Stb. 2014, 550 16-12-2014 Stb. 2014, 550
Wijziging 06-10-2014 Stb. 2014, 348 06-10-2014 Stb. 2014, 348
01-01-2010 Wijziging 15-12-2009 Stb. 2009, 584 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Inwtr. 2
01-12-2009 Wijziging 31-10-2009 Stb. 2009, 462 18-08-2008 Stb. 2008, 341 Inwtr. 3
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 597 29-12-2008 Stb. 2008, 601 Inwtr. 4
01-05-2008 Nieuwe-regeling 23-08-2007 Stb. 2007, 304 23-08-2007 Stb. 2007, 304

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (Kamerstuk 35 589) in werking treedt.
  Deze wijziging treedt niet meer in werking. Het wetsvoorstel is ingetrokken op 30 mei 2023.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning) (Stb. 2009/580) in werking treedt.2)
 3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in werking treedt.3)
 4. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz. (evaluatie Wet SUWI, Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering) (Stb. 2008/600) in werking treedt. 4)
Naar boven