Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 21

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit burgerservicenummer
  2. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina