Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 18

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit burgerservicenummer

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit burgerservicenummer
    Artikel: 16

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
26-11-2007 Nieuwe-regeling 21-07-2007 Stb. 2007, 288 30312 30-10-2007 Stb. 2007, 444
Naar boven