Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Geraadpleegd op 07-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
26-11-2007 Nieuwe-regeling 21-07-2007 Stb. 2007, 288 30312 30-10-2007 Stb. 2007, 444 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt ten aanzien van de Informatie Beheer Groep, bedoeld in artikel 3 van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, voor zover het betreft de uitvoering van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in werking op 1 januari 2011.
    Treedt ten aanzien van de politie, bedoeld in artikel 4 van de Politiewet 1993, in werking op 1 juli 2008.
    Treedt ten aanzien van Onze Minister van Justitie in werking op 1 januari 2010.
    Treedt ten aanzien van de gebruikers genoemd in artikel 5 van Stb. 2007/444 in werking achttien maanden na het tijdstip waarop de artikelen 5 en 6 van de Handelsregisterwet 2007 in werking zijn getreden (1 februari 2010 (Stb. 2008/242)).1)

Annuleren

Naar boven