Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanpassingswet burgerservicenummer
    Artikel: 10.3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
26-11-2007 Nieuwe-regeling 21-07-2007 Stb. 2007, 288 30312 30-10-2007 Stb. 2007, 444 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Het eerste lid treedt ten aanzien van de politie, bedoeld in artikel 4 van de Politiewet 1993, in werking op 1 januari 2010.
    Het eerste lid treedt ten aanzien van Onze Minister van Justitie in werking op 1 januari 2010.
    Het eerste lid treedt ten aanzien van de gebruikers genoemd in artikel 5 van Stb. 2007/444 in werking achtien maanden na het tijdstip waarop de artikelen 5 en 6 van de Handelsregisterwet 2007 in werking zijn getreden (1 februari 2010 (Stb. 2008/242)).1)
Naar boven