Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
  2. Besluit burgerservicenummer

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit burgerservicenummer
    Artikelen: 1, 10, 11, 12
  2. Wet basisregistratie personen
    Artikel: 2.24

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina