Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 2
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 2, 49a
 3. Besluit digitale overheid
  Artikel: 1
 4. Besluit informatievoorziening WPO/WEC
  Artikel: 2a
 5. Besluit informatievoorziening WVO
  Artikel: 1a
 6. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 10
 7. Invorderingswet 1990
  Artikel: 2
 8. Jeugdwet
  Artikelen: 7.2.3, 1.1
 9. Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001
  Artikel: 1
 10. Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen
  Artikel: 1
 11. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
  Artikel: 1
 12. Regeling burgerservicenummer
  Artikel: 3
 13. Regeling financiƫn hoger onderwijs
  Artikel: 1
 14. Regeling gebruik gegevens bron
  Artikel: 1
 15. Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
  Artikel: 1
 16. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
  Artikel: 1.1
 17. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 107
 18. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 107
 19. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 1, 7
 20. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 1.1
 21. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 54
 22. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 1
 23. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.1.1
 24. Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Artikel: X
 25. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 1
 26. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 45
 27. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 45
 28. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 1.1.1, 5.2.9
 29. Wet op de kansspelen
  Artikel: 33g
 30. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:1
 31. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 1
 32. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 1
 33. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 34. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 1
 35. Wet sociale werkvoorziening
  Artikel: 15
 36. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 1
 37. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1
 38. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 27b
 39. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
13-06-2018 Wijziging 28-03-2018 Stb. 2018, 106 34852 16-05-2018 Stb. 2018, 159
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 1
25-03-2009 Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
26-11-2007 Nieuwe-regeling 21-07-2007 Stb. 2007, 288 30312 30-10-2007 Stb. 2007, 444

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.1)
Naar boven