Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 2
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 2, 49a
 3. Besluit informatievoorziening WPO/WEC
  Artikel: 2a
 4. Besluit informatievoorziening WVO
  Artikel: 1a
 5. Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur
  Artikel: 1
 6. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 10
 7. Invorderingswet 1990
  Artikel: 2
 8. Jeugdwet
  Artikelen: 7.2.3, 1.1
 9. Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001
  Artikel: 1
 10. Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen
  Artikel: 1
 11. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
  Artikel: 1
 12. Regeling burgerservicenummer
  Artikel: 3
 13. Regeling financiƫn hoger onderwijs
  Artikel: 1
 14. Regeling gebruik gegevens bron
  Artikel: 1
 15. Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
  Artikel: 1
 16. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
  Artikel: 1.1
 17. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 107
 18. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 107
 19. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 1, 7
 20. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 1.1
 21. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 54
 22. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.1.1
 23. Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Artikel: X
 24. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 1
 25. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 45
 26. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 45
 27. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 1.1.1, 5.2.9
 28. Wet op de kansspelen
  Artikel: 33g
 29. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:1
 30. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 1
 31. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 1
 32. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 33. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 1
 34. Wet sociale werkvoorziening
  Artikel: 15
 35. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 1
 36. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1
 37. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 27b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina