Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Geraadpleegd op 09-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-06-2013.
Geldend van 06-06-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4a

Informatie geldend op 06-06-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-06-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-06-2013 t/m 01-01-2013 Wijziging 30-05-2013 Stcrt. 2013, 14933 2013-0000008838 30-05-2013 Stcrt. 2013, 14933
01-01-2013 Nieuw 14-11-2012 Stcrt. 2012, 23827 2012-0000028107 14-11-2012 Stcrt. 2012, 23827
Naar boven