Warenwetregeling aanwijzing algemene veiligheidsnormen

Geldend van 11-03-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 mei 2007, nr. VGP/PSL 2769921, houdende aanwijzing van Europese normen die voldoen aan het algemeen veiligheidsvereiste van richtlijn 2001/95/EG (Warenwetregeling aanwijzing algemene veiligheidsnormen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de beschikkingen van de Europese Commissie van 13 oktober 2005 en 20 juli 2006 betreffende de overeenstemming van bepaalde normen met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de bekendmaking van de referenties ervan in het Publicatieblad (Pb EG 2005 L 271 en Pb EG 2006 L 200), de mededeling van de Europese Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (Pb EG 2006 C 171) en artikel 18a, tweede lid, van de Warenwet;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage bij de Warenwetregeling aanwijzing algemene veiligheidsnormen

EN 581-1:2006 Buitenmeubelen – Zitmeubelen en tafels voor gebruik op campings, in huishoudens en voor verhuurdoeleinden – Deel 1: Algemene veiligheidseisen

EN 913:2018 Turntoestellen – Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 914:2008 Turntoestellen – Bruggen met gelijke liggers en bruggen met ongelijke liggers – Eisen en beproevingsmethoden inclusief veiligheid

EN 915:2008 Turntoestellen – Bruggen met ongelijke liggers – Functionele eisen en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

EN 916:2003 Turntoestellen – Springkasten – Eisen (inclusief veiligheid) en beproevingsmethoden

EN 957-2:2003 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 2: Krachttrainingsapparatuur, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 957-6:2010+A1:2014 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 6: Loopbanden, aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 957-7:1998 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 7: Roeiapparaten, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 1129-1:1995 Meubelen – Opklapbedden – Veiligheidseisen en beproeving – Deel 1: Veiligheidseisen

EN 1129-2:1995 Meubelen – Opklapbedden – Veiligheidseisen en beproeving – Deel 2: Beproevingsmethoden

EN 1130-1:1996 Meubelen – Wiegen voor huiselijk gebruik – Deel 1: Veiligheidseisen

EN 1130-2:1996 Meubelen – Wiegen voor huiselijk gebruik – Deel 2: Beproevingsmethoden

EN 1273:2005 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Loopstoeltjes – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 1466:2014 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Reiswiegen en standaards – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 1651:1999 Uitrusting voor schermvliegen – Harnasgordels – Veiligheidseisen en sterktebeproevingen

EN 1930:2011 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Veiligheidshekjes – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN ISO 4210-1:2014 Rijwielen – Veiligheidseisen voor fietsen – Deel 1: Termen en definities (ISO 4210-1:2014)

EN ISO 4210-2:2015 Rijwielen – Veiligheidseisen voor fietsen – Deel 2: Eisen voor stads- en toerfietsen, jeugdfietsen, mountainbikes en racefietsen (ISO 4210-2:2015)

EN ISO 4210-3:2014 Rijwielen – Veiligheidseisen voor fietsen – Deel 3: Algemene beproevingsmethoden (ISO 4210-3:2014)

EN ISO 4210-4:2014 Rijwielen – Veiligheidseisen voor fietsen – Deel 4: Rem beproevingsmethode (ISO 4210-4:2014)

EN ISO 4210-5:2014 Rijwielen – Veiligheidseisen voor fietsen – Deel 5: Beproevingsmethoden voor sturen (ISO 4210-5:2014, gecorrigeerde versie 2015-02-01)

EN ISO 4210-6:2015 Rijwielen – Veiligheidseisen voor fietsen – Deel 6: Beproevingsmethoden voor frame en vork (ISO 4210-6:2015)

EN ISO 4210-7:2014 Rijwielen – Veiligheidseisen voor fietsen – Deel 7: Beproevingsmethodes voor wielen en velgen (ISO 4210-7:2014)

EN ISO 4210-8:2014 Rijwielen – Veiligheidseisen voor fietsen – Deel 8: Beproevingsmethoden van pedalen en crank (ISO 4210-8:2014)

EN ISO 4210-9:2014 Rijwielen – Veiligheidseisen voor fietsen – Deel 9: Beproevingsmethoden voor zadels en zadelpennen (ISO 4210- 9:2014)

EN ISO 8098:2014 Fietsen – Veiligheidseisen voor fietsen voor jonge kinderen (ISO 8098:2014)

EN ISO 9994:2006 Aanstekers – Veiligheidsbepalingen (ISO 9994:2005)

EN ISO 11243:2016 Cycli – Bagagedragers voor fietsen – Eisen en beproevingsmethoden (ISO 11243: 2016)

EN 12196:2003 Turntoestellen – Paarden en turnbokken – Functionele- en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

EN 12197:1997 Turntoestellen – Rekstokken – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 12221-1:2008+A1:2013 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Kindercommodes voor huishoudelijk gebruik – Deel 1: Veiligheidseisen

EN 12221-2:2008+A1:2013 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Kindercommodes voor huishoudelijk gebruik – Deel 2: Beproevingsmethoden

EN 12346:1998 Turntoestellen – Balken, ladders en klimrekken Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 12432:1998 Turntoestellen – Evenwichtsbalken – Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

EN 12491:2001 Schermvliegtuigen – Noodparachutes – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 12655:1998 Turntoestellen – Ringentoestellen – Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

EN ISO 12863:2010 Standaardbeproevingsmethode voor bepaling van het ontstekend vermogen van sigaretten (ISO 12863:2010) EN ISO 12863:2010/AC:20 11 EN ISO 12863:2010/A1:2016

EN 13120:2009+A1:2014 Aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen – Prestatie-eisen inclusief veiligheid

EN 13209-1:2004 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Babydragers – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden – Deel 1: Rugdraagstoeltjes

EN 13209-2:2015 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Babydragers – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden – Deel 2: Draagzak

EN 13219:2008 Turntoestellen – Trampolines – Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

EN 13319:2000 Duiktoebehoren – Dieptemeters en gecombineerde diepte- en tijdmeetinstrumenten – Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

EN 13869:2016 Aanstekers – Kindveiligheid van aanstekers – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 13899:2003 Rolsportmaterieel – Rolschaatsen – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 14059:2002 Decoratieve olielampen – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 14344:2004 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Kinderzitjes voor de fiets – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 14350-1:2004 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Drinkgerei – Deel 1: Algemene en mechanische eisen en beproevingsmethoden

EN 14682:2014 Veiligheid van kinderkleding – Koorden en treksluitingen van kinderkleding – Specificaties

EN 16156:2010 Sigaretten – Beoordeling van het ontstekend vermogen – Veiligheidseis

EN 16281:2013 Producten veilig voor kinderen – Kindveilige sluitingen voor ramen en balkondeuren bestemd voor de consument – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 16433:2014 Aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen – Bescherming tegen verwurging – Beproevingsmethoden

EN 16434:2014 Aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen – Bescherming tegen verwurging – Eisen en beproevingsmethoden voor veiligheidsvoorzieningen

EN 16890:2017 Kindermeubilair – Matrassen voor kinderbedden en wiegen – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 17022:2018 Kinderartikelen – Badhulpmiddelen – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN 17072:2018 Kinderartikelen – Babybadjes en standaarden – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

EN ISO 20957-1:2013 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 1: Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 20957- 1:2013)

EN ISO 20957-4:2016 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 4: Krachttrainingsbanken, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 20957-4:2016)

EN ISO 20957-5:2016 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 5: Trainingsapparatuur met pedalen, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 20957-5:2016)

EN ISO 20957-8:2017 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 8: Stap-, traploop- en klimapparaten – Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 20957-8:2017)

EN ISO 20957-9:2016 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 9: Elliptische oefentoestellen, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 20957-9:2016) EN ISO 20957-9:2016/A1:2019

EN ISO 20957-10:2017 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 10: Trainingsfietsen met een vast wiel of zonder freewheel, aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 20957-10:2017)

EN ISO 25649-1:2017 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 1: Classificatie, materialen, algemene eisen en beproevingsmethoden (ISO 25649-1:2017)

EN ISO 25649-2:2017 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 2: Consumenteninformatie (ISO 25649- 2:2017)

EN ISO 25649-3:2017 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 3: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse A toestellen (ISO 25649-3:2017)

EN ISO 25649-4:2017 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 4: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse B toestellen (ISO 25649-4:2017)

EN ISO 25649-5:2017 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 5: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse C toestellen (ISO 25649-5:2017)

EN ISO 25649-6:2017 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 6: Aanvullende bijzondere eisen voor Klasse D toestellen (ISO 25649-6:2017)

EN ISO 25649-7:2017 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 7: Aanvullende bijzondere eisen en beproevingsmethoden voor klasse E toestellen (ISO 25649-7:2017)

EN 60065:2002 Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen – Veiligheidseisen IEC 60065:2001 (Gewijzigd) EN 60065:2002/A12:2011

EN 60950-1:2006 Apparatuur voor informatietechniek – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen IEC 60950-1:2005 (Gewijzigd) EN 60950-1:2006+A12:2011

Terug naar begin van de pagina