Warenwetregeling aanwijzing algemene veiligheidsnormen

Geldend van 01-10-2014 t/m 15-01-2020

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 mei 2007, nr. VGP/PSL 2769921, houdende aanwijzing van Europese normen die voldoen aan het algemeen veiligheidsvereiste van richtlijn 2001/95/EG (Warenwetregeling aanwijzing algemene veiligheidsnormen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de beschikkingen van de Europese Commissie van 13 oktober 2005 en 20 juli 2006 betreffende de overeenstemming van bepaalde normen met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de bekendmaking van de referenties ervan in het Publicatieblad (Pb EG 2005 L 271 en Pb EG 2006 L 200), de mededeling van de Europese Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (Pb EG 2006 C 171) en artikel 18a, tweede lid, van de Warenwet;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage

Bijlage bij de Warenwetregeling aanwijzing algemene veiligheidsnormen: Normen die vermoed worden geen gevaar op te leveren als bedoeld in artikel 18a, eerste lid van de Warenwet

EN 581-1:2006 Meubelen voor buiten – Stoelen en tafels voor gebruik op de camping, in huishoudens en voor verhuurdoeleinden – Deel 1: Algemene veiligheidseisen;

EN 913:2008 Turntoestellen – Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 914:2008 Turntoestellen – Bruggen met gelijke liggers en bruggen met ongelijke liggers – Eisen en beproevingsmethoden inclusief veiligheid;

EN 915:2008 Turntoestellen – Bruggen met ongelijke liggers – Functionele eisen en veiligheidseisen, beproevingsmethoden;

EN 916:2003 Turntoestellen – Springkasten – Eisen (inclusief veiligheid) en beproevingsmethoden;

EN 957-2:2003 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 2: Krachttrainingsapparatuur, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 957-4:2006+A1:2010 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 4: Krachttrainingsbanken, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 957-5:2009 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 5: Trainingsapparatuur met pedalen, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 957-6:2010 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 6: Tredmolens, aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 957-7:1998 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 7: Roeiapparaten, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 957-8:1998 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 8: Stap-, traploop- en klimapparaten – Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 957-9:2003 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 9: Elliptische oefentoestellen, additionele veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 957-10:2005 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 10: Trainingsfietsen met een vast wiel of zonder freewheel, aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 1129-1:1995 Meubelen; Opklapbedden; Veiligheidseisen en beproeving; Deel 1: Veiligheidseisen;

EN 1129-2:1995 Meubelen; Opklapbedden; Veiligheidseisen en beproeving; Deel 2: Beproevingsmethoden;

EN 1130-1:1996 Meubelen – Wiegen voor huiselijk gebruik – Deel 1: Veiligheidseisen;

EN 1130-2:1996 Meubelen – Wiegen voor huiselijk gebruik – Deel 2: Beproevingsmethoden;

EN 1273:2005 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Loopstoeltjes – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 1400-1:2002 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Fopspenen voor babies en kleine kinderen – Deel 1: Veiligheidseisen en productinformatie;

EN 1400-2:2002 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Fopspenen voor baby’s en kleine kinderen – Deel 2: Mechanische eisen en beproevingen;

EN 1400-3:2002 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Fopspenen voor baby’s en kleine kinderen – Deel 3: Chemische eisen en beproevingen;

EN 1466:2004 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Reiswiegen en standaards – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 1651:1999 Uitrusting voor schermvliegen – Harnasgordels – Veiligheidseisen en sterktebeproevingen;

EN 1860-1:2003/A1:2006 Apparaten, vaste brandstoffen en aanmaakhulpmiddelen voor barbecuen – Deel 1: Barbecues voor vaste brandstoffen – Eisen en Beproevingsmethoden;

EN ISO 9994:2006 Aanstekers – Veiligheidsbepalingen (ISO 9994:2005);

EN 12196:2003 Turntoestellen – Paarden en turnbokken – Functionele- en veiligheidseisen, beproevingsmethoden;

EN 12197:1997 Turntoestellen – Rekstokken – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 12346:1998 Turntoestellen – Balken, ladders en klimrekken – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 12432:1998 Turntoestellen – Evenwichtsbalken – Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden;

EN 12491:2001 Schermvliegtuigen – Noodparachutes – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 12586:1999/AC:2002 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Zuigspeenhouders – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 12655:1998 Turntoestellen – Ringentoestellen – Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden;

EN ISO 12863:2010 Standaard beproevingsmethode voor bepaling van de ontvlambaarheid van sigaretten (ISO 12863:2010);

EN 13138-2:2002 Zwemvesten voor zwemles – Deel 2: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor drijvende middelen om vast te houden;

EN 13209-1:2004 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Babydragers – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden – Deel 1: Rugdraagstoeltjes;

EN 13319:2000 Duiktoebehoren – Dieptemeters en gecombineerde diepte- en tijdmeetinstrumenten – Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden;

EN 13899:2003 Rolsportmaterieel – Rolschaatsen – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 14059:2002 Decoratieve olielampen – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 14344:2004 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Kinderzitjes voor de fiets – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 14350-1:2004 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Drinkgerei – Deel 1: Algemene en mechanische eisen en beproevingsmethoden;

EN 14682:2007 Veiligheid van kinderkleding – Koorden en treksluitingen van kinderkleding – Specificaties;

EN 14764:2005 Stads- en tourfietsen – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 14766:2005 Mountainbikes – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 14781:2005 Racefietsen – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN 14872:2006 Fietsen – Toebehoren voor fietsen – Bagagedragers;

EN 15649-1:2009+A2:2013 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 1: Classificatie, materialen, algemene eisen en beproevingsmethoden;

EN 15649-2:2009+A1:2012 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 2: Consumenteninformatie;

EN 15649-3:2009+A1:2012 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 3: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor Klasse A toestellen;

EN 15649-4:2010+A1:2012 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 4: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor Klasse B toestellen;

EN 15649-5:2009 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 5: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor Klasse C toestellen;

EN 15649-6:2009+A1:2013 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 6: Aanvullende bijzondere eisen voor Klasse D toestellen;

EN 15649-7:2009 Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water – Deel 7: Aanvullende bijzondere eisen en beproevingsmethoden voor klasse E toestellen;

EN 16156:2010 Sigaretten – Beoordeling van het ontstekend vermogen – Veiligheidseis;

EN 16281:2013 Producten veilig voor kinderen – Kindveilige sluitingen voor ramen en balkondeuren bestemd voor de consument – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

EN ISO 20957-1:2013 Vast opgestelde trainingsapparatuur – Deel 1: Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 20957-1:2013);

EN 60065:2002/ A12:2011 Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen – Veiligheidseisen (IEC 60065:2001 (gewijzigd));

EN 60950-1:2006/ /A12:2011 Apparatuur voor informatietechniek – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen (IEC 60950-1:2005 (gewijzigd)).

Terug naar begin van de pagina