Warenwetregeling tatoeëren en piercen

Geraadpleegd op 04-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wijzigingsregeling Warenwetregeling tatoeëren en piercen (Dienstenwet)
    Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
07-11-2018 Wijziging 29-10-2018 Stcrt. 2018, 61914 1344729-176651-VGP 29-10-2018 Stcrt. 2018, 61914
01-06-2011 Wijziging 09-05-2011 Stcrt. 2011, 8591 VGP/VC3062896 09-05-2011 Stcrt. 2011, 8591
07-12-2009 Wijziging 14-12-2009 Stcrt. 2009, 19775 VGP/VC2976013 26-11-2009 Stb. 2009, 505 Alg. 1, Inwtr. 2
01-06-2007 Nieuwe-regeling 23-05-2007 Stcrt. 2007, 99 VGP/PSL2770998 23-05-2007 Stcrt. 2007, 99

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stcrt. 2009/19775 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 60 van de Dienstenwet in werking treedt.
    De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.2)
Naar boven