Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit Tarieven Ctgb 2007
  2. Besluit Tarieven Ctgb 2008
  3. Tarievenbesluit Ctgb 2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
    Artikel 1
Terug naar begin van de pagina