Geneesmiddelenwet

Geraadpleegd op 03-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2009.
Geldend van 01-01-2009 t/m 30-06-2009

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling Geneesmiddelenwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels nadere invulling van het begrip gunstbetoon in de Geneesmiddelenwet
  Tekst: tekst
 2. Besluit Geneesmiddelenwet
  Artikel: 7
 3. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)
  Artikel: 1
 4. Besluit actieve implantaten
  Bijlage: behorende bij het besluit actieve implantaten
 5. Besluit beheer verpakkingen en papier en karton
  Artikel: 1
 6. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer
  Artikel: 23
 7. Besluit medische hulpmiddelen
  Artikelen: bij het Besluit medische hulpmiddelen, 1, 3
 8. Besluit opleiding en deskundigheidsgebied apothekersassistent
  Artikel: 1
 9. Besluit opleidingseisen apotheker
  Artikel: 1
 10. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 3
 11. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 1, 2.8
 12. Diergeneesmiddelenbesluit
  Artikel: 22
 13. Geneesmiddelenwet
  Artikelen: 61, 73, 99
 14. Omzetbelasting, Tabel I
  Tekst: tekst
 15. Opiumwetbesluit
  Artikelen: 1, 15
 16. Regeling Geneesmiddelenwet
  Artikel: 6.9
 17. Regeling administratie- en declaratievoorschrift prestatiebekostiging farmaceutische zorg
  Artikel: 1
 18. Warenwetbesluit Kruidenpreparaten
  Artikel: 1
 19. Warenwetbesluit Verpakte waters
  Artikel: 1
 20. Warenwetbesluit voedingssupplementen
  Artikel: 1
 21. Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten
  Artikel: 1
 22. Warenwetregeling voedingssupplementen
  Artikel: 1
 23. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel: 1
 24. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikelen: 23, 36, 40
 25. Wet op de omzetbelasting 1968
  Bijlage: I

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-01-2022 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 147 34429 24-01-2022 Stb. 2022, 34
01-01-2019 Wijziging 25-05-2018 Stb. 2018, 175 34694 31-10-2018 Stb. 2018, 407
10-12-2013 Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 407 33599 25-11-2013 Stb. 2013, 505
22-02-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2013, 21 33208 06-02-2013 Stb. 2013, 67
01-01-2012 Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 572 32196 13-12-2011 Stb. 2011, 631
01-01-2009 Wijziging 13-11-2008 Stb. 2008, 498 31547 04-12-2008 Stb. 2008, 534
01-07-2007 Nieuwe-regeling 08-02-2007 Stb. 2007, 93 29359 18-06-2007 Stb. 2007, 227
Naar boven