Regeling toezicht Wet toelating zorginstellingen

Geraadpleegd op 16-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-04-2008.
Geldend van 25-04-2008 t/m 31-07-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 25-04-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-04-2008)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
12-01-2007 t/m 01-01-2006 Nieuwe-regeling 08-01-2007 Stcrt. 2007, 7 MC/U-2736874 08-01-2007 Stcrt. 2007, 7
Naar boven