Aanwijzingsbesluit keuringsdienst technische hulpmiddelen strafvordering

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Aanwijzingsbesluit Keuringsdienst van de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen van het Korps landelijke politiediensten als keuringsdienst technische hulpmiddelen strafvordering

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 22 van het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

De keuringsdienst van de dienst Specialistische recherche toepassingen van de Landelijke eenheid wordt aangewezen als instantie voor de uitvoering van de keuring, bedoeld in artikel 22 van het Besluit technische hulpmiddelen strafvordering.

Artikel 2

Dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit keuringsdienst technische hulpmiddelen strafvordering.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2006

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina