Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Geldend van 13-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 30

Informatie geldend op 13-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
    Artikelen: 31, 32, 33
  2. Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015
    Artikelen: 2.1, 3.1, 4.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina