Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Geldend van 01-07-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 31

Informatie geldend op 01-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina