Regeling geurhinder en veehouderij

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 22-06-2021.
Geldend van 22-06-2021 t/m 01-10-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 2a

Informatie geldend op 22-06-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 22-06-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380
20-07-2018 Nieuw 17-07-2018 Stcrt. 2018, 39679 IENW/BSK-2018/147628 17-07-2018 Stcrt. 2018, 39679
Naar boven