Regeling geurhinder en veehouderij

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 22-06-2021.
Geldend van 22-06-2021 t/m 01-10-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 22-06-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
    Artikel: 7aa
  2. Regeling geurhinder en veehouderij
    Bijlage: 1
  3. Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 22-06-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380
22-06-2021 Wijziging 17-06-2021 Stcrt. 2021, 31293 IENW/BSK-2021/164368 17-06-2021 Stcrt. 2021, 31293
30-06-2010 Wijziging 17-06-2010 Stcrt. 2010, 9998 DP/2010016197 17-06-2010 Stcrt. 2010, 9998
01-01-2007 Nieuwe-regeling 08-12-2006 Stcrt. 2006, 246 BWL/2006333382 12-12-2006 Stb. 2006, 671 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet geurhinder en veehouderij in werking treedt.1)
Naar boven