Wet medezeggenschap op scholen

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 14a

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
    Bijlagen: I, II, III

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina