Wet medezeggenschap op scholen

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-03-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 4a

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op het primair onderwijs
    Artikelen: 17a, 17c
  2. Wet op het voortgezet onderwijs
    Artikelen: 24d, 24e1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina