Wet medezeggenschap op scholen

Geldend van 01-10-2011 t/m 15-05-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 32

Informatie geldend op 01-10-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikelen: 33, 36, 37
 2. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 66b
 3. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 64b
 4. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 53g

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina